Palvelut


  • Psykologinen neuvonta, ohjaus ja konsultointi
  • Psyykkisen työ- ja toim.kyvyn arviointi
  • Kipupsykologin vastaanotto
  • Työyhteisökonsultaatiot
  • Työnohjaus
  • Yksittäiset luennot
  • Pitkäkestoiset koulutusprosessit
Työterveys- ja kuntoutusmaailmassa käsitellään monipuolisesti työntekijöiden ja heidän voimavarojensa suhdetta työelämään. Yksilötyöskentelyssä painottuu elämän kipukohtien keskustelu-, neuvonta- ja ohjaustyö sekä psyykkisen työkyvyn arviointi. Työyhteisötasolla pohditaan yhteisöjen erilaisia voimavarakysymyksiä, ristiriitatilanteita ja johtajuutta. Kaikki työskentelyni tapahtuu moniammatillisen tiimin jäsenenä, mikä edellyttää kykyä tuoda esille psykologinen erityisnäkökulma sekä kuunnella kunnioittavasti muiden työntekijöiden näkemyksiä.
 
 
 Psykologipalvelu Tammi, Kauppakatu 23 A, 2.krs, 80100 Joensuu, Puh. 040 5613717Mobiili